Examensarbete: Effektiv testinställning för mobiltelefoner

Details

Files for download
Effektiv testinst ...
Facebook
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Examensarbete: Effektiv testinställning för mobiltelefoner
Author(s) Belokozovski, Steven ; Nikolovski, Martin
Date 2015
English abstract
Abstract Cybercom’s testcenter in Malmö is testing Sony mobile devices and carry out Android CTS and GTS tests. The testers must configure the mobile handsets correctly before they start running the tests. The implementation of these configurations is time-consuming because they are being made manually. This report is about constructing an effective test setup for Sony mobile phones, intended for internal by the company Cybercom. The test setup will mainly consist of an Android application that will be installed on the smartphone to be tested, with the help of a NFC-tag. The application allows the testers to automate approximately half of the configurations carried out on the smartphone. The remaining configurations are still manual, but much easier to configure with our simplifications. With the help of the test setup, the time for configurations to be installed on the smartphones has decreased by half. According to our calculations the testers save about 1.5 min per unit, which results in an increase in productivity for the company.
Swedish abstract
Sammanfattning Cybercoms testcenter i Malmö testar Sony mobiler och utför Android CTS- och GTS-tester. Innan testningen av mobilerna måste testpersonalen konfigurera mobilerna för att testningen skall kunna utföras på ett korrekt sätt. Genomförandet av dessa konfigureringar är tidskrävande eftersom de görs manuellt. Denna rapport beskriver konstruktionen av en tidseffektiv testinställning för Sony mobiltelefoner avsett för internt bruk av företaget Cybercom. Testinställningen består huvudsakligen av en Android-applikation som installeras på mobilen som skall testas med hjälp av en NFC-tagg. Med applikationen kan testarna automatisera ungefär hälften av konfigureringarna som måste göras. Resterande konfigureringar är fortfarande manuella, men betydligt lättare att utföra med applikationen. Genom testsystemet har tiden för konfigurering av mobilerna halverats. Enligt våra beräkningar sparas ungefär 1.5 min per enhet, vilket medför en ökning i produktiviteten för företaget.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject(s) NFC
Android
CTS
Testfall
Handle http://hdl.handle.net/2043/19124 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics