Jämlik hälsa : en agenda för att främja innovationer för en bättre och mer jämlik hälsa

DSpace Repository

Jämlik hälsa : en agenda för att främja innovationer för en bättre och mer jämlik hälsa

Show full item record

Files for download

JÄMLIK HÄLSA
Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Jämlik hälsa : en agenda för att främja innovationer för en bättre och mer jämlik hälsa
Author(s) Holmberg, Anna ; Rämgård, Margareta ; Esbjörnsson, Mattias
Date 2015
Editor(s) Solding, Lotta
Swedish abstract
Agendan syftar till att möta Sveriges utmaning med att uppnå en jämlik hälsa i befolkningen. För att ta sig an denna utmaning behövs en kraftsamling från alla berörda aktörer. Agendan är därför framtagen i samverkan mellan offentlig sektor, idéburen sektor, näringsliv, akademi och medborgare.
Link http://www.jamlikhalsa.se/wp-content/uploads/2015/03/J%C3%A4mlik-h%C3%A4lsa_final1.pdf (external link to publication)
Publisher Malmö högskola
Pages 36
Language swe (iso)
Subject(s) Jämlik hälsa
innovation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/19142 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics