Yrkesval och det personliga intressets betydelse

DSpace Repository

Yrkesval och det personliga intressets betydelse

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, peer reviewed scientific
Title Yrkesval och det personliga intressets betydelse
Author(s) Wikstrand, Frida ; Hedenus, Anna
Date 2015
Swedish abstract
I studie- och yrkesvägledning framhålls ofta individens intresse som centralt för yrkesvalet. Torts kunskap om att individens intressen och preferenser påverkas av sociala strukturer, så är detta fokus på intresse inget som problematiserats i någon högre utsträckning. Utifrån intervjuer med vägledare och gymnasieelver om hur de uppfattar och använder sig av yrkesvägledande material diskuteras i artikeln olika förståelser av "intresse" och vilken betydelse detta ges för traditionella och otraditionella yrkesval.
Publisher Arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstad universitet
Host/Issue Arbetsmarknad & arbetsliv;1
Volume 21
ISSN 1400-9692
Pages 24-38
Language swe (iso)
Subject(s) Yrkesvägledning
yrkesbeskrivningar
yrkesval
intresse
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19372 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics