SOCIAL ISOLERING En kvalitativ studie kring social isolering bland ungdomar och hur socialarbetare arbetar för att avhjälpa detta

DSpace Repository

SOCIAL ISOLERING En kvalitativ studie kring social isolering bland ungdomar och hur socialarbetare arbetar för att avhjälpa detta

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SOCIAL ISOLERING En kvalitativ studie kring social isolering bland ungdomar och hur socialarbetare arbetar för att avhjälpa detta
Author(s) Dahlberg, Kalle ; Moëll, Jenny
Date 2015
English abstract
In our Bachelor thesis on the social phenomenon we examine how social workers are working with the phenomenon social isolation among the youth. The study is based on a qualitative approach and we use semi-structured qualitative interviews to find out how the process of social isolation among adolescents is conducted today, and the causes of social isolation among the youth. We also investigate whether social isolation can be understood as a social problem and phenomenon. The thesis focuses on the respondents as representatives of social work with social isolation among young people, when we, for ethical reasons can not study the youth directly. Respondents' knowledge, experiences, and perceptions of the phenomenon of social isolation is what we base our results and our analysis, in relation to the phenomenon's background and research history.
Swedish abstract
I vår c-uppsats undersöker vi hur socialarbetare arbetar med fenomenet social isolering bland ungdomar. Studien utgår från en kvalitativ ansats och vi använder oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att ta reda på hur arbetet med social isolering bland ungdomar bedrivs idag, samt vad som ligger till grund för social isolering bland ungdomar. Vi undersöker också huruvida social isolering kan förstås som ett socialt problem och fenomen. Uppsatsens fokus ligger på respondenterna som representanter för det sociala arbetet med social isolering bland ungdomar, då vi av etiska skäl inte kan studera ungdomen direkt. Respondenternas kunskaper, erfarenheter och uppfattningar om fenomenet social isolering är vad vi grundar vårt resultat och vår analys på, i relation till fenomenets bakgrund och forskningshistorik.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject(s) Social isolering
Ungdomar
Socialarbetare
Utanförskap
Isolering
Samhällsproblem
Handle http://hdl.handle.net/2043/19454 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics