Almedalen 2015: Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans?

DSpace Repository

Almedalen 2015: Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans?

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Other
Title Almedalen 2015: Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans?
Author(s) Jobér, Anna
Date 2015
Swedish abstract
För tio år sedan var svensk skola, trots de problem som diskuterades då, en av de mest likvärdiga i världen. Resultaten i internationella skoljämförelser var mycket goda och skillnaderna mellan elevers och skolors resultat var mindre än i nästan alla andra länder. Det är inte bara resultatskillnaderna som nu ökat utan skolor med elever från en högre social klass rapporterar också att de har bättre resurser och lättare att rekrytera behöriga lärare. Ett alltmer segregerat skolsystem växer fram i dagens Sverige. Vad kan lärare göra för att motverka ökade skillnader och hur kan en undervisning som stöttar alla elever se ut? Hur kan kommunikation skapas mellan elever med olika kulturellt kapital? Studier visar att lärarna inte använder ordet klass när de pratar om eller med eleverna samtidigt som de uppenbart har olika förväntningar på elever med olika bakgrund. Lärande och framgång måste ses som något som kan tränas upp och inte som en inneboende egenskap hos eleven.
Language swe (iso)
Subject(s) social klass
skola
likvärdighet
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
SCB::Educational Sciences
UKÄ::Social Sciences
Note Stora skillnader – samma möjligheter? Kan skolan ge alla elever en chans? . Arrangör: Almedalsbiblioteket, Natur & Kultur . . Dag: 2/7 2015 20:00 - 21:00 . . Evenemangskategori: Seminarium . . Evenemangstyp: Samtal . . Ämnesområde: Utbildning . . Ämnesområde 2: Barn/ungdom . . Språk: Svenska . . Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 . . Platsbeskrivning: Foajén . . . Medverkan i Almedalen. Samtal om boken Social klass i skolan. Det kompensatoriska uppdraget tillsammans med Björn Linell, senior advisor Natur & Kultur. Se http://www.almedalsveckan.info/29625 Beskrivning av evenemanget : Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större betydelse för hur eleverna lyckas. Hur kan lärare hantera socioekonomiska skillnader i klassrummet och skapa likvärdiga möjligheter för alla elever i dagens segregerade skola? Utökad beskrivning av evenemanget: För tio år sedan var svensk skola, trots de problem som diskuterades då, en av de mest likvärdiga i världen. Resultaten i internationella skoljämförelser var mycket goda och skillnaderna mellan elevers och skolors resultat var mindre än i nästan alla andra länder. Det är inte bara resultatskillnaderna som nu ökat utan skolor med elever från en högre social klass rapporterar också att de har bättre resurser och lättare att rekrytera behöriga lärare. Ett alltmer segregerat skolsystem växer fram i dagens Sverige. Vad kan lärare göra för att motverka ökade skillnader och hur kan en undervisning som stöttar alla elever se ut? Hur kan kommunikation skapas mellan elever med olika kulturellt kapital? Studier visar att lärarna inte använder ordet klass när de pratar om eller med eleverna samtidigt som de uppenbart har olika förväntningar på elever med olika bakgrund. Lärande och framgång måste ses som något som kan tränas upp och inte som en inneboende egenskap hos eleven. . . Medverkande: Anna Jobér, fil dr i pedagogik och universitetslektor samt författare, Malmö Högskola. Björn Linnell, senior advisor, Natur & Kultur. . . Kontaktperson 1: Lena Wennersten, enhetschef, Almedalsbiblioteket, 073-460 65 04, lena.wennersten@almedalsbiblioteket.se . . Kontaktperson 2: Annika Schildt, projektledare kommunikation, Natur & Kultur, 070-555 61 91, annika.schildt@nok.se . . Webb: http://www.almedalsbiblioteket.se , http://www.nok.se/almedalen . . . Sökord: Grundskola, gymnasieutbildning, Klass, Likvärdig skola, socioekonomiska skilllnader
Handle http://hdl.handle.net/2043/19517 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics