Nyanlända flyktingars möjligheter till fysisk aktivitet

DSpace Repository

Nyanlända flyktingars möjligheter till fysisk aktivitet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Nyanlända flyktingars möjligheter till fysisk aktivitet
Author(s) Fabri, Anna ; Lagergren, Lars
Date 2015
Swedish abstract
I detta bokkapitel beskrivs ett pilotprojekt som innebar att möjliggöra för fysisk aktivitet inom ramen för den hälsoinformation som nyanlända inom etableringen i Skåne får ta del av. Arbetsgruppen utgjordes av forskare från Malmö högskola och gruppen Samhälls- och hälsokommunikatörer vid länsstyrelsen i Skåne som tillsammans utvecklat och prövat olika former av fysisk aktivitet med deltagargrupper ur målgruppen nyanlända inom etableringsprogrammet. Projektet har finansierats av Europeiska flyktingfonden
Publisher Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö University
Länsstyrelsen Skåne
Host/Issue Milsa : Stödplattform för migration och hälsa : Grunden läggs;
Pages 63-78
Language swe (iso)
Subject(s) migration och hälsa
nyanlända flyktingar
etablering
hälsofrämjande fysisk aktivitet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19713 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics