Förord : det pedagogiska fältet

DSpace Repository

Förord : det pedagogiska fältet

Show full item record

Files for download

Main article
Facebook

Simple item record

Publication Article, peer reviewed scientific
Title Förord : det pedagogiska fältet
Author(s) Amhag, Lisbeth ; Kupferberg, Feiwel
Date 2015
Swedish abstract
En viktig uppgift för tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige är att fungera som samlingsplats för att definiera och utveckla pedagogikämnet betraktat som vetenskaplig disciplin. Allt sedan Durkheim (1922/1965) – som ursprungligen själv var professor i pedagogik innan han bytte ämnesidentitet till sociologi och ifrågasatte om pedagogik kan sägas utgöra en självständig vetenskaplig disciplin – har frågan om pedagogikens vetenskapliga status förblivit omstridd och oavklarad. Det visar sig dock då vi jämför med andra vetenskapliga discipliner att dessa långt ifrån är så enhetliga som vi vanligen förknippar med en vetenskaplig disciplin.
Publisher Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Host/Issue Pedagogisk forskning i Sverige;1-2
Volume 20
ISSN 1401-6788
Pages 3-7
Language swe (iso)
Subject(s) Pedagogik
Kunskapsbas
Vetenskap
Kunskapsobjekt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/19725 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics