Deutsch macht spaß! Oder?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Deutsch macht spaß! Oder?
Author(s) Jackson, Micke
Date 2006
English abstract
This is a work about the attitude of the german language.
Swedish abstract
Detta arbete är en undersökning om tyskans popularitet bland elever i grundskolan och vad som behöver göras för att tyskan ska bli ett eftertraktat språk att lära sig. Jag har valt att göra en kvalitativ enkätundersökning med fyrtiotre elever som läser tyska och spanska och följt upp detta med intervjuer av en elev och en lärare. Min slutsats är att det är samhällets fel att elever har en negativ uppfattning om tyskan och att det är skolan som bör ta sitt ansvar och få dessa elever att förstå hur viktigt det är att kunna fler språk än engelska. En annan aspekt är att eleverna behöver lära sig tyska på ett annat sätt än förr i tiden då grammatiska termer var viktiga för att behärska språkets elementära grunder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Språkattityd, språkval, taktikval, tyska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1973 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics