Rädd för det okända. En studie i manliga elevers attityder till homosexuella.

DSpace Repository

Rädd för det okända. En studie i manliga elevers attityder till homosexuella.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Rädd för det okända. En studie i manliga elevers attityder till homosexuella.
Author(s) Mårtensson, Ola
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka manliga gymnasieelevers attityder till homosexualitet i samkönade samhällsvetar- och naturvetarklasser respektive enkönade klasser på bygg-, fordons- och elprogrammen, samt granska vilka skillnader det eventuellt finns i attityder mellan grupperna. Examensarbetet ger en kortare översikt över aktuell litteratur kring genus- och manlighet samt en sammanställning av de undersökta skolornas lokala planer mot homofobi eller motsvarande. Jag har tagit hjälp av en enkätundersökning kring såväl personliga som politiska föreställningar kring homosexualitet för att se vilka attityder eleverna har och hur de motiverar sina ställningstaganden. Sammanfattningsvis pekar resultaten av undersökningen på att skillnaderna mellan de bägge undersökningsgrupperna är ganska stora, inte minst i fråga om elevernas personliga uppfattningar om huruvida de är toleranta eller ej till homosexuella. Då de enkönade klassernas attityder är klart mer intoleranta än de samkönade klassernas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) homosexualitet
manlighetsforskning
gymnasieelever
attityder
Handle http://hdl.handle.net/2043/1974 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics