Hur man som specialpedagog kan arbeta med elever i behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling

DSpace Repository

Hur man som specialpedagog kan arbeta med elever i behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Hur man som specialpedagog kan arbeta med elever i behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling
Author(s) Bengtsson, Petra
Date 2005
Swedish abstract
Mitt syfte med arbetet är att undersöka hur specialpedagoger arbetar med elever i behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling i skolår ett, två och tre. Arbetet ger en översikt om tidigare forskning i ämnet, vad läroplanen säger om tal och språk, läsutvecklingens olika dimensioner, olika inlärningsmetoder, monolog och återberättande som skriftspråksstimulerande inslag samt motivationens och motorikens betydelse för läs- och skrivutvecklingen. Med hjälp av observationer av tre elever och en specialpedagog samt intervjuer av två specialpedagoger gör jag en beskrivning och analys av hur eleverna får stöd och motivation i sin läs- och skrivutveckling. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att om eleverna får den hjälp och det stöd de behöver så har de bättre förutsättning för att lära sig att läsa och skriva.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) läsinlärningsmetoder, läsutveckling, monolog och återberättande, motivation, motorik, språklig medvetenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/1981 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics