En länk mellan forskning och skolans praktik, A Link Between Science and School practice

DSpace Repository

En länk mellan forskning och skolans praktik, A Link Between Science and School practice

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title En länk mellan forskning och skolans praktik, A Link Between Science and School practice
Author(s) Johansson, Birgit ; Lundén, Lisbeth ; Nilsson-Schlick, Birgitta
Date 2006-02-06
Swedish abstract
Arbetet ger en översikt av litteratur kring kunskapsuttnyttjande, forskning och skolutveckling samt kring handledning, profession, tidsbrist och bemötande. Vi har intervjuat blivande specialpedagoger. Med hjälp av svaren har vi fått reda på vilka önskemål om skolutveckling de har, nu och i framtiden och vilka hinder och svårigheter de har sett i sin verksamhet. Vi har inriktat frågorna på forskning och kunskapsuttnyttjande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Forskning, kunskapsuttnyttjande, skolutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/1989 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics