En länk mellan forskning och skolans praktik, A Link Between Science and School practice

DSpace Repository

En länk mellan forskning och skolans praktik, A Link Between Science and School practice

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title En länk mellan forskning och skolans praktik, A Link Between Science and School practice
Author(s) Johansson, Birgit ; Lundén, Lisbeth ; Nilsson-Schlick, Birgitta
Date 2006-02-06
Swedish abstract
Arbetet ger en översikt av litteratur kring kunskapsuttnyttjande, forskning och skolutveckling samt kring handledning, profession, tidsbrist och bemötande. Vi har intervjuat blivande specialpedagoger. Med hjälp av svaren har vi fått reda på vilka önskemål om skolutveckling de har, nu och i framtiden och vilka hinder och svårigheter de har sett i sin verksamhet. Vi har inriktat frågorna på forskning och kunskapsuttnyttjande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Forskning, kunskapsuttnyttjande, skolutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/1989 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics