Rätt till bistånd i äldreomsorg : etik, juridik, praktik och profession

DSpace Repository

Rätt till bistånd i äldreomsorg : etik, juridik, praktik och profession

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Rätt till bistånd i äldreomsorg : etik, juridik, praktik och profession
Date 2014
Editor(s) Wolmesjö, Marie; Staaf, Annika
Swedish abstract
Rätt till bistånd i äldreomsorg – etik, juridik, praktik och profession lyfter fram skilda perspektiv på såväl rätten till bistånd för äldre som själva biståndshandläggningen. Boken är framtagen i nära samverkan mellan forskare och praktiker. Tanken är att den, med utgångspunkt i aktuell lagstiftning och såväl generella som specifika exempel, ska kunna vara en hjälp i det dagliga biståndsarbetet.
Publisher Gleerups
ISBN 978-91-40-68569-8
Pages 228
Language swe (iso)
Subject(s) förvaltning
rättssäkerhet
etiska dilemman
biståndshandläggning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Handle http://hdl.handle.net/2043/19951 (link to this page)
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-40-68569-8 (Search for reseller)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics