Mellan vanor och faror : ett kulturanalytiskt perspektiv på äldre människors bruk av läkemedel.

DSpace Repository

Mellan vanor och faror : ett kulturanalytiskt perspektiv på äldre människors bruk av läkemedel.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Mellan vanor och faror : ett kulturanalytiskt perspektiv på äldre människors bruk av läkemedel.
Author(s) Alftberg, Åsa
Date 2015
English abstract
This study aims to explore the meaning that is created when using medicines, and how medicines affect older people’s experiences of everyday life and their identity. The connection between medicines and the body demonstrates the tension that the medications contain; something dangerous and unsafe but with the power to cure and prevent illness. The risks of medications seem to be counteracted through the domestication of the medicines through everyday routines. The result of the study shows the ambivalence in the interaction between older people and their medicines; a constant balancing act between the medication as routine and risk.
Swedish abstract
Denna studie avser att undersöka den mening som mediciner skapar, och hur de påverkar människors vardagliga erfarenheter och identitetsskapande. Medicineringens relation till kroppsliga tecken och symptom påvisar den spänning som finns i synen på läkemedlet; mediciner som något farligt och riskfyllt men samtidigt med förmåga att förebygga och bota. Mediciners farlighet tycks delvis kunna motverkas genom den domesticering som sker i skapandet av rutiner kring läkemedlen. Resultatet påvisar en ambivalens i individens relation och interaktion med läkemedlen; en ständigt pågående balansgång mellan medicinen som vana eller fara.
Link http://journals.lub.lu.se/index.php/medhum/index (external link to publication)
Publisher Lund University
Series/Issue Working Papers in Medical Humanities;1
Pages 1-37
Language swe (iso)
Subject(s) medicines
ageing
body
routine
domestication
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Note
Handle http://hdl.handle.net/2043/19957 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics