Lärstilar - Human Dynamics - Inlärningsprocesser - Intervjustudie med pedagoger i grundskolan

DSpace Repository

Lärstilar - Human Dynamics - Inlärningsprocesser - Intervjustudie med pedagoger i grundskolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Lärstilar - Human Dynamics - Inlärningsprocesser - Intervjustudie med pedagoger i grundskolan
Author(s) Kvist, Catarina
Date 2006
English abstract
Learning Style - Human Dynamics - Learning Process - Intervjues with teachers in nine-year compulsory school
Swedish abstract
Föreliggande studie bygger på kvalitativa intervjuer av fem pedagoger. Genom att intervjua pedagoger med utbildning i Human Dynamics, undersöker jag hur pedagoger arbetar praktisk med Human Dynamics med fokus på inlärningsprocessen. Jag undersöker även likheter och skillnader mellan Human Dynamics och Dunn och Dunns lärstilsmodell.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Human Dynamics, inlärningsprocess, individanpassning, lärstilar
Handle http://hdl.handle.net/2043/2000 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics