TAKK som ett stöd för andraspråksinlärning i förskola och skola

DSpace Repository

TAKK som ett stöd för andraspråksinlärning i förskola och skola

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title TAKK som ett stöd för andraspråksinlärning i förskola och skola
Author(s) Johansson, Cecilia ; Reftel, Katarina
Date 2006
English abstract
Manual Signs as Support for Learning a Second Language in Preschool and School
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka och problematisera om TAKK kan vara ett stöd för andraspråksinlärning i förskola och skola. Genom intervjuer med personal på en förskola och skola i ett och samma rektorsområde tog vi reda på vad de anser om att använda TAKK för att förbättra kommunikationen med alla barn och elever. Vi frågade också varför de inte har fortsatt med TAKK i skolan när det har visat sig vara bra i förskolan. Vårt resultat visar att alla våra intervjupersoner tycker att TAKK mycket väl kan vara ett stöd för andraspråksinlärningen både i förskolan och i skolan. Det visade sig att den huvudsakliga anledningen till att de inte hade fortsatt med TAKK i skolan var bristen på kunskap om TAKK.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) andraspråksinlärning
kommunikation
språk
TAKK
teckenkommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2006 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics