Överens på skilda grunder – en studie i bedömningspraktik

DSpace Repository

Överens på skilda grunder – en studie i bedömningspraktik

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Överens på skilda grunder – en studie i bedömningspraktik
Author(s) Moberg, Björn
Date 2016
Swedish abstract
Detta är en närstudie av hur lärares bedömningsprocesser kan skilja sig respektive överensstämma. Överlappande och särskilda tillvägagångssätt, värderingar och uppfattningar delas i denna studie in i kategorier. Kategorierna fokuserar på skillnader i dessa tillvägagångssätt, snarare än på de personer som representerar dem. Underlaget för studien har tagits fram genom intervjuer med gymnasielärare som lär ut svenska 3 till elever i teoretiska program i Malmö. Ett av studiens främsta resultat är att de lärare som intervjuades var relativt överens om vad som skulle inkluderas i ett bedömningsunderlag i svenska 3, medan uppfattningarna skilde sig betydligt mer om hur några av de värdeord som återfinns i kursinnehållets kunskapskrav skulle definieras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject(s) Pedagogik, bedömningspraktik, betyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/20136 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics