Matematiksvårigheter i gymnasieskolan - Ur lärarens perspektiv

DSpace Repository

Matematiksvårigheter i gymnasieskolan - Ur lärarens perspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Matematiksvårigheter i gymnasieskolan - Ur lärarens perspektiv
Author(s) Soliman, Ashraf ; Hess, Malin
Date 2016
Swedish abstract
Målet med denna undersökning var att undersöka hur lärare bemöter elever med matematiksvårigheter, hur de identifierar problemen och vilket stöd eleverna med dessa svårigheter får i skolan. Undersökningen baserades på 5 lärare som vi intervjuade, det enda dessa lärare hade gemensamt var att de är lärare i matematik de har olika andra ämnen och jobbar på olika inriktningar. Undersökningens resultat blev att lärarna kände till begreppet matematiksvårigheter men när vi diskuterade det lite mer djupgående hade de väldigt lite kunskaper om det. Det framkom även att de kunskaperna som lärarna hade fick de ta reda på själva antingen igenom internet, kollegor eller böcker. Skolorna hade bra stöd för de elever som behövde mer extra lärarledda lektioner och specialpedagoger.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/20149 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics