Ekonomilärares arbete med motivation

DSpace Repository

Ekonomilärares arbete med motivation

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Ekonomilärares arbete med motivation
Author(s) Bringros, Lidia
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka likheter och skillnader bland ekonomilärare avseende att arbeta med motivation i gymnasieskolan. Mina frågeställningar är hur ekonomilärare tänker avseende motivation hos elever på Ekonomiprogrammet samt vilka faktorer är motivationsskapande hos elever på Ekonomiprogrammet. Metoden är kvalitativ utifrån semistrukturerade intervjuer. Resultatet har författaren analyserat med hänsyn till kategorier avseende likheter och skillnader i ekonomilärarnas svar. Författaren har använt sig av en analysmetod som kallas meningskoncentrering och relaterar materialet till teori. Resultatet visar att för att motivera elever arbetar ekonomilärarna med diverse metoder såsom mål och målbilder, lärstilar, variation av undervisning utifrån innehåll samt konstruktiv feedback.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject(s) Ekonomiprogram
gymnasieskola
lärstilar
motivation
motivationsfaktor
mål
Handle http://hdl.handle.net/2043/20193 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics