Hur påverkar kunskaperna i svenska som modersmål inlärningen av tyska?

DSpace Repository

Hur påverkar kunskaperna i svenska som modersmål inlärningen av tyska?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Hur påverkar kunskaperna i svenska som modersmål inlärningen av tyska?
Author(s) Petrovic, Milos
Date 2016
Swedish abstract
Det här examensarbetet har som syfte att undersöka hur elevernas kunskaper i svenska som modersmål påverkar inlärningen av tyska som främmande språk. Det belyser också elevernas olika strategier för inlärning av språkliga strukturer i tyskan som inte kan relateras till svenska. Undersökningen baseras på en enkätundersökning och djupintervjuer med elever på ett gymnasium i Malmö. Jag förankrar arbetet i aktuell forskning om hur man överför språkliga strukturer från svenska som modersmål till tyska som främmande språk. Mina slutsatser är att överföring sker men inte i någon hög grad och att det språkliga sammanhanget är väldigt viktigt för att det ska uppstå en positiv språklig överföring samt att elevernas utveckling på målspråket främjas av att leta efter likheter med modersmålet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject(s) transfer, inlärningsstilar, inlärningstyper, tyskundervisning, ordinlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20211 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics