Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor

DSpace Repository

Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Levande socialt arbete : vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor
Author(s) Herz, Marcus
Date 2016
Swedish abstract
Vart är det sociala arbetet på väg? Har vi tappat bort det förebyggande arbetet till förmån för utredning och riskminimering, där hjälpsökande klientifieras och blir patienter? Den här boken lyfter fram det som är grunden i det sociala arbetet – att möta människor i deras vardag för att förstå, förklara, stötta och hjälpa utan att reproducera föreställningar och fördomar; att flytta ut det sociala arbetet från kontoren och närmare människors vardagsliv.
Link https://www.liber.se/Hogskola/Samhallsvetenskap/Sociologi/Valfard/Levande-socialt-arbete/ (external link to publication)
Publisher Liber
ISBN 978-91-47-11256-2
Pages 184
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
SCB::Sociology
Handle http://hdl.handle.net/2043/20221 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics