Forskningsprojekt kring samverkansöverenskommelse mellan kommunförbundet Skåne och Region Skåne om habilitering : slutrapport.

DSpace Repository

Forskningsprojekt kring samverkansöverenskommelse mellan kommunförbundet Skåne och Region Skåne om habilitering : slutrapport.

Show full item record

Files for download

Final report
Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Forskningsprojekt kring samverkansöverenskommelse mellan kommunförbundet Skåne och Region Skåne om habilitering : slutrapport.
Author(s) Germundsson, Per
Date 2015
Swedish abstract
Inom ramen för Forskningsplattformen Handikappvetenskap med inriktning mot habilitering har ett forskningsprojekt genomförts kring en samverkansöverenskommelse om habilitering i Skåne. I denna slutrapport tecknas bakgrunden till forskningsprojektet, varefter projektets innehåll och syfte presenteras. Samverkan som begrepp och företeelse i kontexten samverkan i habilitering diskuteras. De genomförda studierna redovisas, varefter resultatredovisning sker. Rapporten avslutas med en diskussion och en kort sammanfattning.
Publisher Malmö högskola
Pages 29
Language swe (iso)
Subject(s) Samverkan
Habilitering
Funktionsnedsättning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20255 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics