Elevhälsa ur ett lärarperspektiv

DSpace Repository

Elevhälsa ur ett lärarperspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Elevhälsa ur ett lärarperspektiv
Author(s) Kroona, Ylva
Date 2016
Swedish abstract
Varje dag går över en miljon barn (scb.se) till skolan i Sverige. Där tillbringar de upp till åtta timmar per dag, fem dagar i veckan under nio år. De allra flesta läser sedan gymnasiet tre år till. Eftersom barn och ungdomar spenderar så mycket tid i skolans värld, är det viktigt att de kan känna sig trygga, bland annat på hälsonivå. Enligt läroplanen ska all personal på skolan aktivt arbeta med förebyggande elevhälsa. Trots det visar flera undersökningar på att den psykiska elevhälsan blir allt sämre i skolorna (Petersen et al. 2010). Samtidigt har svenska elever under de senaste tjugo åren erhållit sämre skolresultat i internationella jämförelser, exempelvis PISA (Skolverket 2011). Denna studie har två syften. Det första syftet är att undersöka vilket eventuellt samband som finns belagt mellan elevers prestationer i skolan och deras psykiska hälsa. Empirin framställdes främst genom sökande efter vetenskapliga artiklar via databaser. Det andra syftet med denna studie är att genom teoretiska studier och kvalitativa intervjuer få en bild av hur högstadielärare arbetar med förebyggande elevhälsa i klassrummet för att skapa en trygg och inlärningsfrämjande miljö. Resultatet visar att det finns belägg för att elever som har psykiska besvär riskerar att prestera under sin förmåga. Intervjuerna påvisar att lärare främst arbetar med individuella anpassningar i klassrummet samt att metoderna som används framförallt är lärarens egna och inget som är integrerat i skolans övergripande mål.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) Elevhälsa
Skolresultat
Handle http://hdl.handle.net/2043/20297 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics