Inomhusmiljön i bostadshus fallstudie på Vildandsvägen i Lund med avseende på ventilation, uppvärmning och drag från fönster

DSpace Repository

Inomhusmiljön i bostadshus fallstudie på Vildandsvägen i Lund med avseende på ventilation, uppvärmning och drag från fönster

Details

Files for download
Inomhusmiljön i ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Inomhusmiljön i bostadshus fallstudie på Vildandsvägen i Lund med avseende på ventilation, uppvärmning och drag från fönster
Author Mårtensson, Ulf
Date 2015
English abstract
This case study investigates, as part of an inventory of the indoor environment in a block of flats, (Vildandsvägen 2-32 in Lund, Sweden), the present status concerning ventilation, heating and draught from windows. A questionnaire was constructed using material provided by MKB Fastighets AB and Stiftelsen AF bostäder. This questionnaire was presented to the inhabitants. The answers stressed that there were problems with the ventilation and draught from windows. The experience of the heating was overall positive with some remarks on appartments being either to cold or to warm. The conclusion is that the stauts of the ventilation is poor, the windows needs new sealing and perhaps repair and some heating elements needs service. There is a connection between ventilation and draught, indicating that there is a problem with the dense layers in the building construction in these flats. The building should provide a healthy indoor environment, which is doubtful in this case. The building should also be energy efficient with low energy consumption and a good resistance. The result raises doubt also in this case. Possibly the heating system provides some comfort, but it is not enough to say that the apartments have good building physical function.
Swedish abstract
Fallstudien undersöker, som en del av en miljöinventering i befintlig bebyggelse, inomhusmiljön i en fastighet, Vildandsvägen 2-32 i Lund. Syftet är att undersöka om det förekommer brister i ventilationen och uppvärmningen samt om det finns drag från fönster. En enkätundersökning om inomhusmiljöupplevelser används som metod vilket ger en lägesrapport på byggnadens inomhusmiljö situation. Ett enkätformulär skapas utifrån underlag som erhållits från MKB Fastighets AB och Stiftelsen AF bostäder. Enkätsvaren visar att de boende upplever en dålig ventilation. Några vill installera köksfläktar för att minska matosproblematiken. Det finns problem med drag, inte bara från fönster utan även från till exempel eluttag. Det tyder på ett samband mellan ventilation och drag, samt att det finns problem med konstruktionens tätskikt. En stor del av de boende upplever att uppvärmningen är bra. Dock påpekar vissa att det är kallt på vintern och vissa att för hög värme måste justeras med öppna fönster samt att en del element låter mycket och ska luftas. Att uppvärmningen upplevs bra när det är ventilationsproblem och dragproblematik ger en antydning om att det är höga driftskostnader. Byggnadens konstruktion och tekniska status ska bidra till att fastigheten har en god inomhusmiljö, vilket inte kan konstateras i detta fall. Byggnaden ska vara energieffektiv med låg energiförbrukning samt en god beständighet, vilket inte kan konstateras. Denna fallstudie indikerar att det finns brister i inomhusmiljön i det undersökta objektet. Eventuellt kan uppvärmningen ge lite komfort, men det är inte tillräckligt för att säga att lägenheterna har en god byggnadsfysikalisk funktion.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Miljöinventering i befintlig bebyggelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/20370 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics