Posttraumatiska stressymptom hos förskolebarn

DSpace Repository

Posttraumatiska stressymptom hos förskolebarn

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Posttraumatiska stressymptom hos förskolebarn
Author(s) Åslund, Hannah
Date 2016
Swedish abstract
Posttraumatiska stressyndrom (PTSS) är en diagnos som hittills har omfattat vuxna, men på senare år även kommit att gälla barn som upplevt traumatiska händelser. Syftet med studien är att belysa PTSS och ge en förklaring av vad diagnosen innebär. Jag vill också dra relevanta slutsatser för förskolan. Det teoretiska underlaget är hämtat från forskning kring ämnet och har analyserats i ett förskoleperspektiv. Studiens empiriska underlag är en enkätstudie. Resultatet av enkätstudien omfattar uttalanden som till viss del stärker forskarnas påpekanden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) Anknytning
PTSS
Krigstrauma
Förskollärare
Trygghet
Bemötande
Handle http://hdl.handle.net/2043/20392 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics