"Vi leker inte, vi bara gungar!"

DSpace Repository

"Vi leker inte, vi bara gungar!"

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title "Vi leker inte, vi bara gungar!"
Author(s) Kristensson, Carina ; Lilja, Ann-Kristin
Date 2016
Swedish abstract
Majoriteten av barn i Sverige tillbringar en stor del av sin vardag i förskolans kontext med dess struktur och ramar. Vår studie belyser hur barn kommunicerar, samspelar och leker i den strukturerade utemiljön med fokus på förskolegårdens gungplats. Syftet var att göra en jämförelse mellan hur barn upplever gungplatsen och hur vuxna tolkar barns sociala interaktioner i den fria leken. Studien vilar lika mycket på våra observationer av vad barnen gör, som vad barnen själva förmedlar i fokusgruppsamtalen. Vi lyfter fram den tillrättalagda förskolans utemiljö och dess betydelse, dels ur ett barnperspektiv och dels ur ett barns perspektiv. Ett barnperspektiv förutsätter att pedagogen ser barns perspektiv, men det går aldrig att bortse från pedagogens tolkningar (Halldén, 2007). När vi jämförde resultaten av våra metoder upptäckte vi att barnen ansåg att vi leker inte, vi bara gungar. I våra observationer tolkade vi att barn inte bara gungar utan även leker på gungorna och gungplatsen. .
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject(s) barnperspektiv
barns perspektiv
fri lek
kommunikation
playground
preschool
samspel
swings
Handle http://hdl.handle.net/2043/20394 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics