Barns tankar om musikundervisning

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Barns tankar om musikundervisning
Author(s) Kronhamn, Kalle ; Kuulme, Anders
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka barnens egna syn på skolans musikundervisning i förhållande till sin egen musiksmak? Vi har intervjuat barn i årskurs tre och fyra om deras musiklektioner samt deras personliga musiksmak. Den huvudsakliga frågeställning vi har utgått från är "Hur ser barn på musikundervisningen i förhållande till sin egen musiksmak?". Vi har kommit fram till att nästan alla barnen som ingått i vår undersökning är nöjda med musikundervisningen men att de samtidigt vill att den ska innehålla mer populärmusik
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) musikundervisning
populärmusik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2041 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics