Lekens betydelse för leksvaga barns utveckling

DSpace Repository

Lekens betydelse för leksvaga barns utveckling

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Lekens betydelse för leksvaga barns utveckling
Author(s) Persson, Mariett
Date 2005
English abstract
The meaning of play for children with problems
Swedish abstract
Detta arbete handlar om leksvaga barn i leken. Arbetet berör lekens betydelse för utveckling, barn som inte får, kan och/eller inte vill vara med och leka samt hur man som pedagog arbetar för att integrera leksvaga barn i leken. Att leka är bra för ett barns utveckling, det är med hjälp av leken som ett barn i stor utsträckning formas. Undersökningen är gjord i två mindre städer i Skåne. På skolorna har leksvaga barn 7-8 år gamla blivit observerade i den fria leken på fritidshemmet. Barnen är tre stycken, två av dem är pojkar som går i första respektive andra klass. En av dem är en flicka som går i andra klass. På en av skolorna har tre fritidspedagoger blivit intervjuade om leksvaga barns lek.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) leksvaga barns utveckling
Social kompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/2050 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics