Värdegrunden i praktiken

DSpace Repository

Värdegrunden i praktiken

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Värdegrunden i praktiken
Author(s) Pettersson, Catarina ; Svennefelt, Anna
Date 2006
English abstract
Basic values in practise
Swedish abstract
Värdegrunden i praktiken Arbetet ger en översikt om forskning och teori kring värdegrunden.Med hjälp av personliga intervjuer vill vi kartlägga om lärare och elever upplever att man utifrån värdegrunden kan få en lugn och trygg skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) demokrati
genus
kränkande behandling
mångfald
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/2056 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics