förskolpedagogers tankar om flerspråkighet och modersmålets betydelse

DSpace Repository

förskolpedagogers tankar om flerspråkighet och modersmålets betydelse

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title förskolpedagogers tankar om flerspråkighet och modersmålets betydelse
Author(s) Berberovic, Ljiljana
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka och beskriva vilka tankar pedagoger på förskolan har om modersmålets betydelse och dess konsekvenser för flerspråkiga barns självförtroende och identitet. Jag har utgått från följande frågeställningar: Vilka är förskolpedagogernas tankar om användning av modersmålet? Vad tänker förskolpedagogerna om flerspråkiga barns självförtroende och identitet? På vilka sätt anser sig pedagogerna stödja modersmålet?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) flerspråkighet, självfötroende,kultur, modersmål och identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2065 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics