Hur upplever lärare abakus?

DSpace Repository

Hur upplever lärare abakus?

Show full item record

Files for download

Hur upplever lärare ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur upplever lärare abakus?
Author(s) Karaoğlu Abrahamsson, Dilek
Date 2016
English abstract
This work investigates how learning abacus affect students' development in mathematics and other fields according to earlier research and how the teachers experience abacus in their lessons. Semi-structured qualitative interviews with four teachers have been compared with the previous research on abacus learners. The result was the conclusion that the abacus is a good alternative tool to use in the classroom to make students' number sense better as well as other abilities. One of the reasons that the abacus has not become more popular in Sweden and Turkey can be that the teachers are intimidated by having to learn new tools and they feel they do not have the time they need to insert it into their lectures.
Swedish abstract
Detta arbete undersöker hur abakusinlärning påverkar elevers utveckling i matematik och andra områden enligt tidigare forskningar och hur lärarna upplever abakus i undervisningen. Semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger har jämförts med tidigare forskning om abakusinlärning. Av resultatet kom slutsatsen att abakus är ett bra alternativt verktyg att använda i klassrummet för att bygga elevers taluppfattning och även att göra andra förmågor bättre. En av anledningarna till att abakus inte har slagit igenom i Sverige och Turkiet kan vara att pedagogerna avskräcks av att behöva lära sig ett nytt verktyg och att de känner att de inte har tiden som krävs för att lägga in det i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject(s) Abakus
Matematik
taluppfattning
undervisning
pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/20675 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics