Something useul and vaguely mysterious

DSpace Repository

Something useul and vaguely mysterious

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Conference other
Title Something useul and vaguely mysterious
Author(s) Sundmark, Björn
Date 2005
Pages 1-8
Language swe (iso)
Subject(s) Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Note 13-15 juni 2005 arrangerade ACSIS vid Louis De Geer i Norrköping Sveriges första nationella konferens för kulturstudier, öppen för deltagare, papers och sessioner från alla universitet och ämnesområden inom detta breda fält. Konferensorganisatör var Bodil Axelsson, med Johan Fornäs som ansvarig initiativtagare och med ACSIS nationella styrelse som programkommitté. Evenemanget stöddes av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Norrköpings kommun och Linköpings universitet. En mängd studenter, doktorander och forskare vid Linköpings universitet bistod på skilda sätt med arrangemangen, och var även framträdande som deltagare vid de cirka 50 sessioner som hölls, med mer än 270 papers. Konferensen attraherade 300 deltagare från ett 40-tal ämnen över hela landet, och arrangemanget blev på alla sätt en stor succé.
Handle http://hdl.handle.net/2043/20693 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics