Björnsson, Anders; Patrik Engellau; Inger Enkvist; Magnus Henrekson; Jonas Nycander och Gösta Wallin, 2015. Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen. Stockholm: Samhällsförlaget.

DSpace Repository

Björnsson, Anders; Patrik Engellau; Inger Enkvist; Magnus Henrekson; Jonas Nycander och Gösta Wallin, 2015. Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen. Stockholm: Samhällsförlaget.

Show full item record

Files for download

Bokrecension
Facebook

Simple item record

Publication Article, book review scientific
Title Björnsson, Anders; Patrik Engellau; Inger Enkvist; Magnus Henrekson; Jonas Nycander och Gösta Wallin, 2015. Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen. Stockholm: Samhällsförlaget.
Author(s) Hedin, Astrid
Date 2015
Swedish abstract
Kan man mäta om en universitetsutbildning är bra? Och leder försöken att mäta dem till att utbildningarna blir bättre? Enligt en trendrapport från EUA, the European University Association, så toppar dessa frågor om kvalitetssäkring av undervisningen just nu universitetens agendor.
Link https://statsvetenskapligtidskrift.files.wordpress.com/2016/02/2015-4-10-hedin.pdf (external link to publication)
Publisher Fahlbeckska stiftelsen
Host/Issue Statsvetenskaplig tidskrift;4
Volume 117
ISSN 0039-0747
Pages 657-662
Language swe (iso)
Subject(s) Universitetsreform
Högre utbildning
Kvalitetsutvärdering
Undervisning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20727 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics