Förskollärares inställning till matematik kopplat till undervisning i förskoleklass

DSpace Repository

Förskollärares inställning till matematik kopplat till undervisning i förskoleklass

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Förskollärares inställning till matematik kopplat till undervisning i förskoleklass
Author(s) Puric, Jasna ; Riling, Silva
Date 2005
English abstract
Our essay describes Pre-school teachers attitude to mathematics connected to teaching in pre-school class.We tried to examine if there are other factors that coluld be of importance in Preschool- teachers work with mathematics. Factors that we think could have an influence on teachers work with mathematics are own interest for subject, colleagues to exchange thoughts with and further education.
Swedish abstract
Arbetet handlar om vad förskollärare i förskoleklass har för syn på ämnet matematik och hur de arbetar med matematik. Vi undersökte om det finns andra faktorer som kan vara av betydelse när det gäller förskollärarnas sätt att arbeta med matematik. Faktorer som vi tror kan ha en viss påverkan är eget intresse för ämnet, arbetskolleger som man kan utbytta tankar med och fortbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) förskollärares inställning till matematik
laborativt arbetssätt
fortbildning i matematik
arbetsätt
arbetsformer
Handle http://hdl.handle.net/2043/2081 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics