"Kan vi begära mer?"

DSpace Repository

"Kan vi begära mer?"

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title "Kan vi begära mer?"
Author(s) Eltén, Veronica ; Ellberg, Maria
Date 2016
Swedish abstract
Studien intresserar sig för föräldrasamverkan, föräldrainflytande och delaktighet då det fanns uppfattning om att det i förskollärarutbildningen fokuseras mindre på detta. Det fanns även uppfattning om att förskollärare och föräldrar samtalar om allt annat än verksamheten i hämtningssituationer på förskolan och funderingar över hur föräldrar blir delaktiga och får inflytande i verksamheten gjordes. Syftet med studien är att få en inblick i hur föräldrar och förskollärare upplever detta. En kvalitativ ansats med intervjuer gjordes för att få svar på hur förskollärare och föräldrar upplevde arbetet med föräldrasamverkan, föräldrainflytande och delaktighet. Med hjälp av Bronfenbrenners utvecklingsekologi och tidigare forskning med valda begrepp analyserades det insamlade materialet. Resultatet som framkom var att föräldrar och förskollärare hade olika uppfattningar om föräldrasamverkan, delaktighet och inflytande. Men även att tiden är en bidragande faktor till hur föräldrasamverkan kan se ut och att kommunikationen mellan förskollärare och föräldrar skulle kunna förbättras samt att föräldrarna vill vara delaktiga men inte ha inflytande över verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject(s) Förskollärare
Föräldrars delaktighet
Föräldrainflytande
Föräldrar
Föräldrasamverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/20821 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics