Ledarskap i skolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Ledarskap i skolan
Author(s) Persson, Emil
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna idag är medvetna om vilka olika roller som de intar i sitt ledarskap i klassrummet, hur ledarskapet påverkar miljön, samt hur lärarna tänker kring ett effektivt ledarskap. Jag har använt mig av Thomas Scheffs teorier om de sociala banden, för att påvisa hur viktigt det är med goda relationer mellan lärare och elever för ett utvecklingsbart lärande. Jag har även använt mig av olika forskare som styrker denna teori. Utgångspunkten avseende teori har varit de tre typiska ledarrollerna: auktoritär, demokratisk och låt- gå ledarna. I syfte att belysa hur dessa ledarroller påverkar yrkesrollen. Som arbetsmetod valde jag att använda mig av kvalitativa intervjufrågor, samt observationer av de intervjuade informanterna. Informanterna var tre lärare i olika åldrar ifrån en mindre skola i södra Sverige. Resultatet av min studie visar på att en blandning av alla de tre typiska ledarrollerna är det mest effektiva ledarskapet för en bra fungerande verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject(s) Auktoritärt
Demokratiskt
Låt-gå
Ledarskap
Skola
Miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/20870 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics