En studie om pedagogers och barns tankar kring lek och lärande i förskolan

DSpace Repository

En studie om pedagogers och barns tankar kring lek och lärande i förskolan

Show full item record

Files for download

Lek och lärande i ...
Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title En studie om pedagogers och barns tankar kring lek och lärande i förskolan
Author(s) Olsson, Elzbieta
Date 2016
Swedish abstract
Syfte med studien är att undersöka hur pedagogernas och barns syn på lek och lärande.Studien utgår från följande frågeställningar: Hur ser pedagogerna på sambandet mellan barns lek och lärande? På vilka sätt uppmuntrar och stödjer pedagogerna barnen i deras lek? Hur ser barn på lek ? Det är en kvalitativ studie där sex pedagoger och tio barn intervjuades. Alla barn som intervjuades var fem år gamla för att kunna besvara mina frågor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject(s) Lek och lärande i förskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/20888 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics