Smileys roll i kommunikation mellan ungdomar över det digitala mediet

DSpace Repository

Smileys roll i kommunikation mellan ungdomar över det digitala mediet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Smileys roll i kommunikation mellan ungdomar över det digitala mediet
Author(s) Fischer, Mette
Date 2006-02-17
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar användandet av smileys och deras roll i kommunikation mellan ungdomar över det digitala mediet. Hur ser användandet av smileys ut bland ungdomar? Vilken mening lägger sändare respektive mottagare i användandet av smileys? Går det att kategorisera och gruppera användarna av smileys utifrån ålder och kön? Denna uppsats behandlar chatt och det chattspråk (innehållande smileys, förkortningar och asterisker) som dagens ungdomar - generation Z, använder sig av dagligen framför sina datorer. En enkätundersökning bland elever vid två år 6-9 skolor och en undersökning via två diskussionsfora på Internet, ligger till grund för resultaten till denna uppsats. Resultaten visar att smileys används som ett uttryck för känslor, sinnesstämningar, ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonfall.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) chatt
emoticons
extra-lingvistiska uttryck
generation Z
Handle http://hdl.handle.net/2043/2091 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics