Skolan i ett samhällsperspektiv

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Skolan i ett samhällsperspektiv
Author(s) Persson, Sven
Date 2011
Editor(s) Persson, Sven; Riddersporre, Bim
Swedish abstract
Att försöka beskriva den svenska skolan ur ett samhällsperspektiv är egentligen en paradox; skola är samhälle och samhälle är skola. Den täta sammanflätningen mellan skola och det vi kallar samhälle beror på att utbildning är det mest kraftfulla sättet att tradera och överföra de normer, värden och kunskaper som utgör samhällets kitt. barn och ungdomar spenderar därför en stor del av sin tid i utbildning; och det ställs stora förhoppningar på att de investeringar som görs i utbildning så småningom ska ge avkastning - i form av utveckling av samhället.
Publisher Natur och kultur
Host/Issue Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år
ISBN 978-91-27-13005-0
Pages 73-93
Language swe (iso)
Subject(s) skola
samhälle
marknad
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20921 (link to this page)
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-27-13005-0 (Search for reseller)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics