Hur lärare planerar en språkutvecklande matematikundervisning

DSpace Repository

Hur lärare planerar en språkutvecklande matematikundervisning

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Hur lärare planerar en språkutvecklande matematikundervisning
Author(s) Forsberg, Sandra
Date 2016
Swedish abstract
Den nya läroplanen skiljer sig från de föregående genom att lägga stor vikt på en språkutvecklande undervisning. Språket är ett medierade verktyg som utvecklas under lärprocesser och matematikundervisningen ska erbjuda elever möjlighet för samtal och kommunikation, detta för att främja elevers språkutveckling. Syftet med denna studie var att undersöka hur aktiva lärare arbetar med att planera en språkutvecklande matematikundervisning, och i vilken grad grupparbete används som ett språkutvecklande arbetssätt. För att undersöka mina frågeställningar har jag utfört en kvalitativ studie i form av intervjuer. Jag har valt att begränsa min undersökning till att den enbart omfattar årskurs 4-6. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet då det beskriver hur språk- och kunskapsutveckling sker under interaktion människor emellan. Resultatet visade att lärarna inte planerar sin matematikundervisning utifrån ett fokus på språkutvecklande matematik, däremot framkom det att flertalet lärare arbetar språkutvecklande omedvetet. Resultatet visade även att lärarna planerar sin undervisning utifrån olika moment med mycket fokus på grupparbeten och muntliga presentationer, då med utgångspunkt i en varierad undervisning. Sammanfattningsvis går att utläsa att matematiklärare inte aktivt planerar för ett språkutvecklande arbetssätt, trots detta ges eleverna möjlghet att utveckla sitt matematiska språk då de erbjuds tillfällen att interagera med varandra och använda ett matematiskt språk.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject(s) grupparbete
matematik
samtala
språk
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20932 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics