Chaga och Reishis inverkan på bakterietillväxt

DSpace Repository

Chaga och Reishis inverkan på bakterietillväxt

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Chaga och Reishis inverkan på bakterietillväxt
Author(s) Jouni, Fredrik
Date 2016
English abstract
The fungi: Chaga and Reishi have been used in several countries for example China and Russia as folk medicine. In previous studies, Chaga and Reishi have shown numerous health effects such as anti-inflammatory, antiviral, anti tumoral as well as preventing microbial growth. The aim of the project was to study the antibacterial effect of Chaga and Reishi. It may result in knowledge about more alternative bacteriostatic agents produced to combat the expansion of resistant bacteria. The extraction of the medicinal ingredients from Chaga and Reishi was carried out with aqueous- and ethanol extraction. Growth curves for the gram-positive bacterium S. aureus and the gram-negative bacterium E. coli was studied to see if Chaga and Reishi extracts inhibited the growth of the bacteria. The growth curves of ethanol extracts showed inhibition of these gram-positive bacteria and gram-negative bacteria, while the growth curves of aqueous extracts showed no further inhibition of bacterial growth, except in the growth curve of S. aureus with Chaga aqueous extract. MIC test was set up to see at what concentration Chaga and Reishi extracts inhibited the growth of the bacteria and at the concentrations of 125 mg/ml and 100 mg/ml the bacterial growth with Chaga- and Reishi ethanol extract was inhibited. Whereas for Chaga- and Reishi aqueous extract there was no sign of bacterial growth inhibition.
Swedish abstract
Chaga och Reishi svamparna har använts i ett flertal länder som t.ex. Kina och Ryssland som folkmedicin. I tidigare studier har Chaga och Reishi svamparna uppvisat ett flertal hälsoeffekter som antiinflammatoriska egenskaper, antivirala effekter, antitumorala effekter samt förhindrandet av mikrobiell tillväxt. Syftet med projektet var att studera Chaga och Reishi svampars antibakteriella effekt. Detta kan leda till nya alternativa bakteriehämmande medel för användning och bekämpning av den ökade spridningen av resistenta bakterier. För att utvinna de hälsobringande ämnena från Chaga och Reishi svamparna utfördes vatten- och etanolextraktioner. Tillväxtkurvor för grampositiva bakterien S. aureus och gramnegativa bakterien E. coli studerades för att se ifall Chaga och Reishi extrakten hämmade bakterietillväxten. Resultatet visade att tillväxtkurvorna med etanolextrakten visade en hämning på både den grampositiva bakterien och den gramnegativa bakterien medan tillväxtkurvorna med vattenextrakten visade svag hämning av bakterietillväxten förutom i tillväxtkurvan för S. aureus med Chaga vattenextrakt. MIC test utfördes för att se vid vilken koncentration som svampextrakten hämmade bakterietillväxten och endast vid koncentrationerna 125 mg/ml och 100 mg/ml hämmades bakterietillväxten med Chaga- och Reishi etanolextrakt. När det gällde Chaga- och Reishi vattenextrakt sågs ingen hämning av bakterietillväxten vid samtliga koncentrationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 15
Language swe (iso)
Subject(s) Chaga
Reishi
Extraktion
MIC
Tillväxtkurva
Handle http://hdl.handle.net/2043/21014 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics