Buddhism och hinduism i undervisningen - en kvalitativ studie om lärares didaktiska överväganden

DSpace Repository

Buddhism och hinduism i undervisningen - en kvalitativ studie om lärares didaktiska överväganden

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Buddhism och hinduism i undervisningen - en kvalitativ studie om lärares didaktiska överväganden
Author(s) Hotait, Chadie ; Hadzic, Elvira
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med detta examenarbete är att undersöka vilka didaktiska övervägande gymnasielärare gör gällande religionsundervisning i buddhism och hinduism samt vilket material de använder och varför. För att göra detta har vi använt oss utav tre olika teoretiska utgångspunkter som vi anser vara relevant för vår undersökning: representation, religionsdidaktik och eurocentrism Vidare har vi använt oss utav en kvalitativ forskningsmetod – en kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju där vi har intervjuat tre lärare på tre olika gymnasieskolor för att för en djupare inblick i lärarnas arbetssätt. Det vi kom fram till var att dagens undervisning är influerat av äldre arbetssätt som lever kvar. Dessa arbetssätt är starkt influerade av den eurocentriska världsbild som annars håller på att avta ute i samhället. Vårt resultat visar även på att undervisningen varierar beroende på lärarnas förkunskaper och att lärare inte gör några särskilda didaktiska överväganden i sin undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject(s) andrafiering
buddhism
didaktik
etnocentrism
eurocentrism
exotifiering
exotisering
hinduism
religionsdidaktik
religionskunskap
representation
Handle http://hdl.handle.net/2043/21055 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics