Jag tränar hemma på det jag redan kan.En studie i hur elever och lärare tänker kring läxor

DSpace Repository

Jag tränar hemma på det jag redan kan.En studie i hur elever och lärare tänker kring läxor

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Jag tränar hemma på det jag redan kan.En studie i hur elever och lärare tänker kring läxor
Author(s) Olsson, Anette ; Nilsson, Mindy
Date 2006
Swedish abstract
Vårt syfte med arbetet var att få bättre insikt i fenomenet läxor som inslag i elevers vardag. Utgångspunkten för vårt arbete var det ökade intresset för läxor i media och i skolan. För att uppnå våra frågeställningar, om hur elever och lärare tänker kring läxor samt om läxor påverkar elevers fritidsaktiviteter, valde vi att göra en kvalitativ undersökning. Genom att intervjua elever och lärare fick vi fram ett resultat som visade att eleverna var övervägande positiva till läxor och att de förstod syftet som deras lärare hade med dem. Lärarnas huvudsakliga syfte med läxorna var att befästa kunskaper. Elevernas val av fritidsaktiviteter påverkades inte nämnvärt av deras läxor. Utifrån den kunskap vi förvärvat har vi format ett möjligt förhållningssätt till läxor; vår personliga läxpolicy. Mindy Nilsson & Anette Olsson
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) läxa,
läxpolicy
hemuppgift,
inlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2110 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics