Ekonomisk brottslighet inom verksamheter

DSpace Repository

Ekonomisk brottslighet inom verksamheter

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ekonomisk brottslighet inom verksamheter
Author(s) Jancevska, Silvana
Date 2016
English abstract
This degree project in criminology is about occupational and corporate crime with focus on the perpetrator. Psychological and sociological factors has been recognized and also the conditions that are required for the crime to occur. The typical perpetrator for this kind of crime has been identified to be a white middle aged man with high socioeconomic status. It obliges an opportunity for the offender to commit an economical crime which arises through employment in an organisation. The essay also process the crime prevention that is applied in businesses to stop white collar crime.
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om ekonomisk brottslighet inom verksamheter med fokus på gärningsmannen. Det har identifierats psykologiska och sociologiska faktorer och studien besvarar även vilka förutsättningar som krävs för att ekobrottslingen ska kunna begå brottet. Den typiska ekobrottslingen har identifierats att vara en vit medelåldersman med hög socioekonomisk status. För att ekonomisk brottslighet inom verksamheter ska kunna begås krävs det att möjligheten föreligger för gärningsmannen vilket oftast uppstår genom en anställning inom en organisation. Examensarbetet behandlar även preventiva insatser som används inom verksamheter för att stoppa ekonomisk brottslighet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject(s) ekonomisk brottslighet
ekobrottsling
psykologiska profileringar
white collar crime
Handle http://hdl.handle.net/2043/21121 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics