Tre år och sedan ut

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Tre år och sedan ut
Author(s) Esho, Dalal ; Deliér, Erik
Date 2016
Swedish abstract
Författarna undersöker i denna C-uppsats hur studie- och yrkesvägledare ser på den treåriga gymnasieskolan utifrån frågeställningarna: Hur ser studievägledarna på elevers förutsättningar att göra ett tillfredsställande gymnasieval? Hur ser studievägledarna på gymnasieskolans flexibilitet i fråga om att hantera felval? Vilka uppfattningar finns bland studievägledare om fördelar och nackdelar med en längre gymnasietid än tre år? Studien är utförd med en kvalitativ metod och resultatet analyseras med hjälp av careershipsteorin kompletterad av Bourdieus begrepp doxa. Resultatet visar att vägledarna anser att det är svårare för praktiskt sinnade elever att ta sig igenom gymnasiet på ett tillfredsställande vis samt att gymnasieexamen anses mer av ett självändamål bland vägledare på gymnasiet än på Komvux.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject(s) Felval
Doxa
Studievägledning
Gymnasium
Careership
Handle http://hdl.handle.net/2043/21124 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics