Från asylsökande akademiker på Migrationsverket till nyanländ på Arbetsförmedlingen - samtalsmetodik, vägledning och samarbete

DSpace Repository

Från asylsökande akademiker på Migrationsverket till nyanländ på Arbetsförmedlingen - samtalsmetodik, vägledning och samarbete

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Från asylsökande akademiker på Migrationsverket till nyanländ på Arbetsförmedlingen - samtalsmetodik, vägledning och samarbete
Author Lineo Romero, Paola
Date 2016
Swedish abstract
Syftet är att belysa vikten av studie- och yrkesvägledning i arbetet med asylsökande akademiker. Frågeställningarna är: I vilken omfattning använder sig handläggare av strukturerad samtalmetodik vid kartläggning av asylsökande akademiker på Migrationsverket? Vilken vägledning får asylsökande akademiker, dels om svensk arbetsmarknad, dels om det svenska utbildningssystemet, i samband med sin asylansökan på Migrationsverket? Hur ser samarbetet ut mellan Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens handläggare när en asylsökande blir nyanländ akademiker? I studien används Peavys konstruktuvistiska vägledningsteori och organisationsteorin Lean för att förstå Migrationsverkets filosofi. Studien bygger på kvalitativ metod med fem intervjuer där en semistrukturerad intervjuguide har använts. Resultatet är att Migrationsverkets handläggare saknar kunskap om samtalsmetodik och metoder att använda vid kartläggning av asylsökande akademiker. Vägledning anses vara ett öppet begrepp som inte passar för myndighetens samtal. Asylsökande akademiker får inte någon vägledning till utbildning, arbetsmarknad eller till annan vägledningsinstans. Samarbetet mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är nästan obefintlig. Studiens slutsats är att Migrationsverket är i behov av studie- och yrkesvägledare och yrkesrollens expertis i samtalsmetodik och vägledning samt kunskaper och kompetens att möta individer i olika faser i livet. En central studie- och yrkesvägledningsorganisation behövs på både Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som kan vägleda asylsökande akademiker inom svensk utbildningssystemet och arbetsmarknad.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject Samtalsmetodik
Vägledning
Nyanlända akademiker
Migration
Makt
Identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/21126 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics