Infrastruktur för lärande i forskarutbildningen : mötet mellan doktorander, forskarhandledare och annat forskarstöd

DSpace Repository

Infrastruktur för lärande i forskarutbildningen : mötet mellan doktorander, forskarhandledare och annat forskarstöd

Show full item record

Files for download

Long abstract
Facebook

Simple item record

Publication Conference other
Title Infrastruktur för lärande i forskarutbildningen : mötet mellan doktorander, forskarhandledare och annat forskarstöd
Author(s) Kjellberg, Sara ; Tapia Lagunas, Pablo ; Ericson, Kristina ; Karlsson, Linda ; Olsson, Carina ; Persson, Kristin ; Tornbjer, Eva ; Vall, Martina
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med detta rundabordssamtal är att utbyta erfarenheter och diskutera hur olika stöd till doktoranders lärande samverkar under forskarutbildningens gång. Vilka pedagogiska utmaningar finns i att möta doktoranderna som individer i sitt avhandlingsprojekt men också i den större kontexten bestående av forskningsmiljön, disciplinen och doktorandkollektivet?
Language swe (iso)
Subject(s) research support services
research practices
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21169 (link to this page)
Link http://www.nu2016.se/ (external link to related web page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics