Personalens synsätt på arbetet med flerspråkiga förskolebarn i integrerade barngrupper

DSpace Repository

Personalens synsätt på arbetet med flerspråkiga förskolebarn i integrerade barngrupper

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Personalens synsätt på arbetet med flerspråkiga förskolebarn i integrerade barngrupper
Author(s) Jönsson, Kamilla ; Kalpakidis, Anna
Date 2006
English abstract
The staff´s view of the work with multilingual children in integrated pre-school envirements
Swedish abstract
Syftet är att undersöka personalens erfarenheter av arbetssätt och metoder i förskolan för att möta flerspråkiga barn i förskolan
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) flerspråkighet
förskolebarn
integrerade miljöer
specialpedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/2117 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics