Vilken betydelse har hemlandets historia för identitetsskapande under tonåren?

DSpace Repository

Vilken betydelse har hemlandets historia för identitetsskapande under tonåren?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vilken betydelse har hemlandets historia för identitetsskapande under tonåren?
Author(s) Slipac, Dragan
Date 2006
English abstract
What significants does the native country hane for formation of identity during the adolescens.
Swedish abstract
Syfte med detta arbete är att se vilken sorts kunskap tonåringar från ex Jugoslavien har om hemlandets historia då de växer upp i Sverige och hur deras identitetsskapande påverkas av det. Syftet är också att få en bild av hur historia skrivs i de länder som bildades ur ex Jugoslavien och vilken historiekultur som det skapas. Historiebruket och historiemedvetande som skapas i de undersökta läromedlen har en direkt koppling till makthavarnas ideologi. Ungdomarna som intervjuades är medvetna om sin dubbla identitet. Däremot påverkas de inte av den historiekulturen som existerar i deras hemländer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Identitetsskapande
invandrarungdomar
etnisk identitet
hemlandets historia
historiemedvetande
historiebruk
Handle http://hdl.handle.net/2043/2118 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics