Känner elever lust att lära matematik?

DSpace Repository

Känner elever lust att lära matematik?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Känner elever lust att lära matematik?
Author(s) Blankberg, Beata
Date 2006
Swedish abstract
I detta arbete har jag undersökt om min hypotes angående elevernas i årskurserna 4, 5 och 6, på min partnerskola, lust till matematik stämmer överens med verkligheten. Jag har diskuterat elevernas lust till matematik och glädje att lära, sambandet mellan elevernas lust att lära matematik och deras upplevelser av matematikundervisningen samt sambandet mellan känslan av glädje och självförtroende.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) förståelse
glädje
lust att lära
lärande
matematik
motivation
roligt
räkning
självförtroende
undersökande pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2121 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics