Att leka och lära

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Att leka och lära
Author(s) Jönsson, Jenny ; Casitovska, Tanja
Date 2006
English abstract
The essay is about the important of playing for childrens learning.
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om lekens betydelse för barns inlärning. För att få fram vårt resultat har vi gjort intervjuer, samtalat och observerat. Leken i förskolan och skolan används flitigt i de lägre åldrarna, i de högre åldrarna är undervisningen mer knuten till läroböcker. I vår undersökning fick vi fram att leken har en viktig betydelse för barns inlärning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) lek
lära
Handle http://hdl.handle.net/2043/2129 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics